Odaberite najprikladnije proizvode za sebe koristeći naše preporuke!


Kliknite na željenu kategoriju – ZDRAVLJE, LJEPOTA ili KUĆANSTVO – i prelistajte popis indikacija! Uz svaku indikaciju nalaze se preporuke Aromara proizvoda, a klikom na samu indikaciju saznajte više o upotrebi i primjeni!
Slijedite poveznice za pojedine proizvode kako biste saznali više o njihovom djelovanju i načinu upotrebe. Ako niste sigurni kako koristiti pojedini proizvod, obratite nam se na prodaja@aromara.com!


Ovaj je sadržaj namijenjen aromaterapeutima i stručnim osobama, u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 655/2013 od 10. srpnja 2013.