True

Dobitnici nagrada na izvlačenju održanom 31.5.2023. su:

1. nagrada - Filip Elez, Zadar
2. nagrada - Valentina Viljevac, Gradina

3. nagrada - Dubravka Tullio, Dubrovnik

Čestitamo sretnim dobitnicima


Pravila Nagradne igre

KLASA: UP/I-460-02/23-01/170

URBROJ: 513-07-21-01-23-2

Zagreb, 19. travanj 2023.

PROPISI: Zakon o igrama na sreću (NN br. 87/09, čl. 69);

Pravilnik o priređivanju nagradnih igara (NN br. 8/10)


žr. Crvenog križa: 2360000-1101396032

poziv na broj: 500-68787157980
Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09) i članka 6. stavka 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/10) Aromara d.o.o. iz Šenkovca, I.Perkovca 19, Harmica donosi slijedeća:


PRAVILA NAGRADNE IGRE


«Rođendanska nagradna igra»Članak 1.


Priređivač nagradne igre pod nazivom «Rođendanska nagradna igra» je društvo s ograničenom odgovornošću iz Šenkovca, I.Perkovca 19, Harmica, OIB: 68787157980.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača te unapređenja i prodaje proizvoda na njegovom online shopu (www.aromara.hr) .


Članak 2.


Nagradna igra održava se online na web shopu „www.aromara.hr“ u razdoblju od 25.04.2023. do 25.05.2023.


Članak 3.


Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja Rješenja Ministarstva financija biti će objavljena na našim internetskim stranicama dana 25.04.2023. godine.


Članak 4.


Pravo sudjelovanja imaju svi građani Republike Hrvatske s boravištem u Republici Hrvatskoj koji u razdoblju od 25.04. do 25.05.2023. godine na online shopu priređivača kupe bilo koji proizvod priređivača neovisno o njegovoj vrijednosti. Kupci proizvoda priređivača Aromara d.o.o. za kupljeni proizvod automatski sudjeluju u nagradnoj igri.


Članak 5.


Svaki sudionik sudjeluje svakom svojom plaćenom narudžbom na našem web shopu u nagradnoj igri.


Članak 6.


U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji i zaposlenici Aromarine marketinške agencije Hyper dizajn d.o.o.


Članak 7.


Fond nagrada sastoji se od:

1 kompleta od 100 različitih proizvoda Aromara d.o.o.

1 kompleta od 10 različitih proizvoda Aromara d.o.o.

1 kompleta od 5 različitih proizvoda Aromara d.o.o.


Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi - 1.160,43 eura (8.743,26 kn)

Nagrada nije zamjenjiva za novac.Članak 8.


Javno izvlačenje nagrade održat će se u sjedištu priređivača na adresi, Šenkovec, I.Perkovca 19, Harmica dana 31.05.2023. godine s početkom u 12 sati. Nagrada će biti izvučena između svih pristiglih narudžbi.

Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija u sastavu:

Mara Doljak, direktorica, Aromara d.o.o.

Tomislav Blažević, voditelj proizvodnje i nabave, Aromara d.o.o.

Dina Leško, Hyper dizajn d.o.o.

koje imenuje direktor društva. O toku izvlačenja vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije, te isti priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.


Članak 9.


Imena dobitnika bit će objavljena na našim internetskim stranicama u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja, a u istom roku dobitnici nagrade bit će pismeno obaviješteni o dobivenoj nagradi.


Članak 10.


Dobitnici će svoju nagradu primiti ili osobno od zaposlenika Aromara d.o.o. ili putem dostavne službe DPD.


Članak 11.


Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.Članak 12.


Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem elektroničkih i drugih javnih medija.


Članak 13.


Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila nagradne igre počinju vrijediti nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i njihove objave u elektroničkom ili drugom javnom mediju.


Članak 14.


Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.
Članak 15.


U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

DIREKTORICA:

Mara Doljak, mag.pharm.


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.